1

2

1

ita

Codice gds

Amadeus  OK OLBAFE
Galileo-Apollo  OK AP354
Sabre-Abacus  OK 415587
Worldspan  OK 15440
Pegasus-Dhisco  OK 11652