1

2

1

deu

GDS

Amadeus  OK OLBAFE
Galileo-Apollo  OK AP354
Sabre-Abacus  OK 415587
Worldspan  OK 15440